Học viên - Sinh viên

Lịch sinh hoạt đầu khóa năm học 2013 - 2014 dành cho sinh viên khối Y1

21-08-2013

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 Nhà trường tổ chức tuần "Sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" đầu khóa học cho sinh viên Y1 theo kế hoạch như sau:

Tải file đính kèm tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: