Tin tức -Truyền thông

Mẫu xin cấp văn phỏng phẩm, dụng cụ, vật tư văn phòng

21-08-2013

Để phục vụ tốt cho công việc cấp phát văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giảm bớt thời gian làm thủ tục xin cấp vật tư.

Phòng Quản trị xin gửi tới các đơn vị trong toàn Trường mẫu xin cấp văn phỏng phẩm, dụng cụ, vật tư văn phòng.

Mời tải file: Mẫu cấp vật tư.

Phòng Quản trị

Các tin khác: