Tin tức -Truyền thông

Kết quả tín nhiệm xét tặng danh hiệu TTND - TTƯT năm 2013

27-08-2013

Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Trường đại học Y Hà Nội thông báo kết quả tín nhiệm bỏ phiếu danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đợt năm 2013

Xin mời tải file: Kết quả tín nhiệm xét tặng TTND-TTƯT

Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT

Các tin khác: