Học viên - Sinh viên

Nội dung câu hỏi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2013 - 2014 khối Y1

29-08-2013

Thực hiện công văn số 27-HD/ĐUK ngày 28/6/2013 của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Công văn số: 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/08/2013 của Bộ DG&ĐT V/v: Tổ chức " tuần sinh hoạt công dân HSSV". Nhà trường đã triển khai tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên khối Y1 từ 26/08 đến 30/08/2013. Kết thúc tuần sinh hoạt mỗi sinh viên viết bài thu hoạch theo nội dung câu hỏi gửi kèm.

tải file đính kèm tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: