Tin tức -Truyền thông

Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2013 của Công đoàn trường

06-09-2013

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2013

Đề nghị các đ/c Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị thông báo tới toàn thể đoàn viên đơn vị mình lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2013 của Công đoàn trường (nội dung Thông báo chi tiết được đăng tải trên mục tin tức Websitte của trường).

- Xét nghiệm máu tại sảnh nhà A1 từ 7h30' đến 9h30' ngày 10/9/2013 (đối với khối Phòng ban, Trung tâm).

- Xét nghiệm máu tại sảnh nhà A1 từ 7h30' đến 9h30' ngày 11/9/2013 (đối với Viện YTCC, RHM).

- Xét nghiệm máu tại sảnh nhà A1 từ 7h30' đến 9h30' ngày 12/9/2013 (đối với khối Lâm sàng, Cơ sở, Cơ bản).

- Khám sức khỏe tại BV Đại học Y Hà Nội vào sáng Chủ nhật ngày 22/9/2013 từ 7h30' đến 11h30' (đối với khối Phòng ban, Khối Lâm sàng).

- Khám sức khỏe tại BV Đại học Y Hà Nội vào sáng Chủ nhật ngày 29/9/2013 từ 7h30' đến 11h30' (đối với Viện YTCC, RHM, khối Cơ sở, cơ bản).

Xin mời tải file: Lịch khám sức khỏe

 

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: