Đào tạo đại học

Thông báo về việc ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

10-09-2013

Căn cứ Quyết định số 2952 ngày 9/9/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội.

Xem chi tiết Quyết định ban hành click vào đây.

Xem chi tiết nội dung Quy chế sửa đổi click vào đây.

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: