Học bổng

Thông báo học bổng Sinh viên nghèo vượt khó

10-09-2013

Thực hiện theo chủ chương của Nhà trường về học bổng ngoài ngân sách và thông báo của nhà tài trợ. Phòng CTCT&HSSV thông báo cho sinh viên về HB Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó như sau:

Sinh viên trong toàn Trường đủ tiêu chuẩn của nhà Tài trợ, tự làm hồ sơ nộp lại cho giáo viên Chủ nhiệm khối tại phòng CTCT&HSSV, hạn nộp hồ sơ sáng thứ 6 ngày 13 tháng 09 năm 2013.

Tải nội dung học bổng tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV