Học bổng

Thông báo HB Ajnomoto dành cho sinh viên Y1

10-09-2013

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về học bổng Ajnomoto cho sinh viên chuyên ngành Cử nhân dinh dưỡng khóa 2013 - 2017 như sau:

Nhà tài trợ HB Ajnomoto thông báo trao 10 suất học bổng cho 10 tân sinh viên có điểm cao nhất. của chuyên ngành cử nhân Dinh dưỡng. Nhà trường thông báo đến sinh viên trong trường biết thông tin, mọi chi tiết sinh viên liên hệ với giáo viên Chủ nhiệm khối để biết thêm thông tin.

Thông tin của nhà tài trợ: tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: