Cẩm nang tài liệu

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SINH VIÊN VÀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

30-03-2017

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ SINH VIÊN VÀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ:

TT TÊN VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM NGUỒN GHI CHÚ
1 Quyết định số 58/2007-QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/207 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Tải file BGD&ĐT  
2 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng Tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân TẢI FILE BGD&ĐT  

 

Phòng CTSV

Các tin khác: