Cẩm nang tài liệu

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

30-03-2017

Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA SINH VIÊN

TT TÊN VĂN BẢN FIEL ĐÍNH KÈM NGUỒN GHI CHÚ
1 Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ Tải file BGD&ĐT  
2 Thông tư 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011. TẢI FILE BGD&ĐT  

 

Phòng CTSV

Các tin khác: