Lịch sử TCCB

Lịch sử phát triển của Phòng TCCB

18-09-2013

TCCB

Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A1 – Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38523798 (419)
Email: tochuccanbo@hmu.edu.vn

                       

1. Lãnh đạo tiền nhiệm:
* Trưởng phòng: Lê Tư, Hoàng Nha, BS. Nguyễn Đình Thiện, BS. Nguyễn Thế Hùng, PGS. Lê Thị Oanh, PGS.TS. Lê Văn Khang, BSCKII. Nguyễn Hữu Cốc
* Phó trưởng phòng: Hoàng Nha, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Quang Tuyến, BS. Nguyễn Đình Thiện, YS. Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Trực, BS. Nguyễn Thế Bồng, Phạm Văn Hiển, Lê Trọng Cứ, BS. Nguyễn Thế Hùng, YS. Lê Văn Lục, BS. Đỗ Hán, BS. Nguyễn Xuân Hoà 
2. Lãnh đạo hiện nay: 
* Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung
* Phó Trưởng phòng:
- ThS. Hoàng Quốc Bảo
- CN. Đinh Thị Sợi
3. Thành phần cán bộ, viên chức hiện nay:
09 viên chức đương nhiệm; trong đó: 01 PGS.TS, 04 thạc sĩ, 04 cử nhân.
4. Hoạt động hiện nay:
* Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý: thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị; xây dựng các quy chế, quy định trong Nhà trường. 
- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: tuyển dụng, bố trí, phân công, đào tạo, bòi dưỡng, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu.
- Công tác chế độ, chính sách, an toàn và bảo hộ lao động trong Trường: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội ...
- Công tác an toàn và bảo hộ lao động: phối hợp kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của cán bộ, viên chức; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức.
* Khen thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ Y tế.