Danh sách P.TCCB

Danh sách cán bộ Phòng TCCB

18-09-2013

Mô tả vị trí, công việc của cán bộ Phòng TCCB


 

       
         
        PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung
                   Trưởng phòng
     
           Điện thoại: 0934976668
           Mail: nvutrung@fpt.vn

- Phụ trách chung các công việc của Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Phụ trách công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác tuyển dụng, điều chuyển viên chức, hợp đồng lao động.

- Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh Trường ĐHYHN.

- Trưởng Bộ môn Vi sinh-KST lâm sàng, Khoa KTYH, Trường ĐHYHN.

- Trưởng Khoa Xét nghiệm, BV Bệnh Nhiệt đới TW.

- Tham gia các công tác khác của Đảng ủy và Trường.

 
         
             ThS. Hoàng Quốc Bảo
               Phó Trưởng phòng
  
          Điện thoại: 0913031063
hoangquocbaodhy@gmail.com

- Giúp việc cho Trưởng phòng về công tác tổ chức và chính sách, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động.

- Phụ trách mảng công tác lao động, tiền lương, phụ cấp, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức, bảo hộ lao động, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng.

- Phụ trách Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng, Trưởng phòng TCHC BVĐHYHN.

- Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phụ trách công tác VP Đảng ủy.

- Tham gia các công tác khác của Đảng ủy và Trường.

        
        
                 CN. Đinh Thị Sợi
               Phó Trưởng phòng
 
           Điện thoại: 0904080463
          Mail: soiyhn@gmail.com

- Giúp việc cho Trưởng phòng về công tác tổ chức và chính sách, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động.

- Thực hiện nghiệp vụ thống kê nhân lực y tế.

- Phụ trách mảng công tác bảo hiểm xã hội, văn thư, lưu trữ.

- Ủy viên Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội.

- Thành viên Ban đời sống Trường Đại học Y Hà Nội.

- Tham gia các công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.

       
         
           ThS. Nguyễn Vân Hằng
                     Chuyên viên
 
           Điện thoại: 0912292044
 Mail: vanhangyhn@yahoo.com.vn

- Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN của Trường:

 + Cấp, đổi thẻ BHYT; cấp sổ, chốt sổ BHXH, Dự trù kinh phí đóng BHXH; Báo cáo tăng, giảm lao động và quyết toán kinh phí đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng với cơ quan BHXH

 + Xác nhận thời gian tham gia BHXH của người lao động

- Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN của BVĐHYHN (các công việc như BHXH của Trường)

- Tổ trưởng Công đoàn.

- Kiêm nhiệm tại Trung tâm Đào tạo DVTNCXH.

- Thành viên Hội đồng Đạo đức của Trường.

- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

- Tham gia công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.

      
       
                 ThS. Võ Văn Tài
                    Chuyên viên
 
           Điện thoại: 0977686282
      Mail: vovantai@hmu.edu.vn

 - Phụ trách công tác tuyển dụng, thôi việc, chuyển đi, chuyển về, hợp đồng lao động.

- Lập và quản lý mã số cán bộ.

 - Phụ trách công tác tự vệ, quân sự: phối hợp với Ban CHQS địa phương và các đơn vị liên quan trong Trường.

- Theo dõi, quản lý CBVC đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước.

 - Tham gia công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.

     
                       CN. Tống Thị Xuyến
                    Chuyên viên
 
           Điện thoại: 0936431369
     Mail: tongxuyen@hmu.edu.vn

- Theo dõi lao động tiền lương, phụ cấp lương, chấm công.

 - Giải quyết chế độ nghỉ thai sản, nghỉ phép năm của CBVC.

 - Thống kê lao động tiền lương

 - Giúp việc Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng xét phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm.

 - Tham gia tổ kiểm tra giờ giảng, tổ rà soát biên chế-định biên của Nhà trường.

 - Làm thủ tục đề nghị nâng ngạch, nâng lương đối với các CBVC đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (phối hợp với đ/c Thanh).

 - Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức.

 - Lập danh sách chi Lễ, Tết, Sinh nhật, Thông báo tin buồn.

- Tham gia các công tác khác của Phòng và Trường.

        
        
              CN. Vũ Thị Thu Vân
                    Chuyên viên
 
           Điện thoại: 0989655084
    Mail: van.tamdiep@gmail.com

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng.

 - Tiếp nhận xử lý công văn đi-đến, các quyết định, lưu trữ tài liệu.

 - Tiếp nhận, quản lý hồ sơ, lý lịch CBVC và hợp đồng lao động đang công tác.

 - Quản lý hồ sơ CBVC nghỉ hưu, chết, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Tham gia công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.

       
        
          CN. Lương Thị Thanh
                      Chuyên viên
 
            Điện thoại: 0963275686
   Mail: luongthanhdhy@gmail.com

- Phụ trách công tác BHXH: Chế độ hưu trí, tử tuất, mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Làm thủ tục hưu trí cho cán bộ viên chức, gặp mặt VC nghỉ hưu trong năm; lập và quản lý danh sách CBVC đã nghỉ hưu.

 - Lập hồ sơ kéo dài thời gian công tác của GS, PGS theo Nghị định 71, báo cáo và gửi Vụ TTCB - BYT.

- Phụ trách công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và kỷ luật lao động.

- Điều động cán bộ đi coi thi đại học và sau đại học. 

- Chuẩn bị cho các buổi gặp mặt CBVC đã nghỉ hưu dịp Tết, Lễ hàng năm.

- Tổ trưởng Nữ.

- Tham gia công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.
 

        
       ThS. Hoàng Việt Hưng

                     Chuyên viên

 

           Điện thoại: 0983473121

 Mail: hoangviethung@hmu.edu.vn

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ, lý lịch CBVC và hợp đồng lao động đang công tác.

- Quản lý hồ sơ CBVC nghỉ hưu, chết, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Phụ trách công nghệ thông tin của Phòng.

- Tham gia công tác khác của Trường và Phòng khi được phân công.

- Giảng viên Bộ môn Toán Tin, Trường ĐHYHN.