Tin tức -Truyền thông

Thông báo về lớp học phân tích số liệu theo dõi dọc

26-09-2013

Nhằm nâng cao năng lực phân tích số liệu cho các nghiên cứu viên, dự án VNNH, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức lớp học về "Phân tích số liệu theo dõi dọc" từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2013.

 Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời click vào đây.

Dự án VNNH

Các tin khác: