Tin tức -Truyền thông

Thông báo triệu tập công tác phòng cháy chữa cháy.

04-10-2013

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Click vào đây: Xem thông tiên chi tiết

Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: