Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc tổ chức Hội diễn Văn nghệ năm học 2013 - 2014

09-10-2013

Với mục đích thi đua lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 111 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (15/11/2013), động viên phong trào dạy tốt – học tốt và không ngừng nâng cao nhân cách, y đức trong sinh viên, cán bộ, Trường đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức Hội diễn Văn nghệ năm học 2013 – 2014

I. Kế hoạch tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công đoàn trường chịu trách nhiệm phát động và động viên các đơn vị trong toàn Trường tham gia hội diễn: các bộ môn, phòng, ban chức năng và các lớp học viên, sinh viên trong toàn Trường có nhiêm vụ tạo điều kiện động viên các thành viên của đơn vị mình tham gia Hội diễn Văn nghệ đạt kết quả tốt (yêu cầu các đơn vị, các lớp sinh viên, học viên phải tham gia đầy đủ).

1. Lịch đăng ký các tiết mục:

Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 28/10/2013: đối với học viên và sinh viên đăng ký tại Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đối với cán bộ đăng ký tại Văn phòng Công đoàn (có biểu mẫu đăng ký kèm theo). Mỗi đơn vị đăng ký tối đa không quá 05 tiết mục.

2. Lịch ghép nhạc (dự kiến): tại Hội trường lớn

+ Khối cán bộ: 15h00 - 17h30 các ngày 30/10/2013 - 01/11/2013

+ Khối sinh viên: 18h00 - 21h00 các ngày 30/10/2013 - 03/11/2013

3. Lịch Hội diễn (dự kiến): tại Hội trường lớn

+ Khối cán bộ: các ngày 02 và 03/11/2013

+ Khối sinh viên: các ngày 05/11/2013 - 08/11/2013

Lịch ghép nhạc và hội diễn chi tiết sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia biểu diễn tại buổi lễ chào mừng trong ngày 09/11/2013.

II. Chế độ khen thưởng

Theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP và theo quyết định số 1596/QĐ-ĐHYHN ngày 17/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng sinh viên chính quy Trường Đại học Y Hà Nội. 

Mời tải file: Mẫu đăng ký tiết mục văn nghệ

 

 

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

 

 

Văn phòng Đoàn TNCSHCM

Các tin khác: