Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc lịch khám sức khỏe cho sinh viên Y1 năm học 2013 - 2014

18-10-2013

Được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, phòng Y tế phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Y1 theo quy định hàng năm.

Click: xem thông tin chi tiết

phòng CTHSSV

Các tin khác: