Chương trình

Thông báo về chuẩn đầu ra của Bác sĩ Y học Cổ truyền và Bác sĩ Răng Hàm Mặt của Trường ĐHYHN

06-11-2013

Căn cứ Quyết định số 3640 ngày 5 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành chuẩn đầu ra cho Bác sĩ Y học Cổ truyền và Bác sĩ Răng Hàm Mặt của Trường ĐHYHN.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ Y học cổ truyền.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Các tin khác: