Tin tức -Truyền thông

Thông báo: Đăng ký nhu cầu in tài liệu, cho các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

11-11-2013

Để kịp thời phục vụ tốt hơn các hoạt động tốt hơn cho Nhà trường và tạo sự chủ động cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trong các tổ chức in ấn phẩm ,tài liệu phục phụ các hoạt động giảng giạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Tường Đại học Y Hà Nội

Click: Xem Thông tin chi tiết

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: