Tin tức -Truyền thông

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng thông tin nội bộ Trường Đại học Y Hà Nội

10-01-2014

Để các cán bộ trong toàn trường dễ dàng trong khai thác các tính năng trong cổng thông tin nội bộ của Nhà trường.

 Xin mời click vào đây để xem nội dung chi tiết.

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: