Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh - Tầm nhìn - giá trị cốt lõi

05-10-2020

 
SỨ MỆNH:
  Xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một nửa thế kỷ phụng sự dân tộc và phát triển hệ thống y tế, Trường Đại học Y Hà Nội luôn phấn đấu không ngừng để tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ tinh hoa, góp phần để mỗi người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả.
 
TẦM NHÌN:
  Trường Đại học Y Hà Nội là đại học nghiên cứu đa ngành của Việt Nam có năng lực ngang tầm với các trường đại học trong lĩnh vự khoa học sức khỏe khu vực châu Á trong việc đào tạo ra các sản phẩm tinh hoa cho nền y học, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI :
- Tự hòa kế thừa và phát huy truyền thống hơn một nửa thế kỷ.
- Gìn giữ những giá trị cao quý của Thầy giáo và Thầy thuốc.
- Sản phẩm tinh hoa trong đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y học.
- Đoàn kết nâng niu mái nhà chung cho nhiều thế hệ tương lai.
- Sự tin yêu của nhân dân và giới y học quốc gia và quốc tế.
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4156/QĐ-ĐHYHN ngày 02/10/2020 của  Trường Đại học Y Hà Nội)
Xin mời download: Quyết định công bố "Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi"

Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: