Hợp tác quốc tế

Thông báo học bổng Thạc sĩ niên học 2015 của Viện Đào tạo sau Đại học Chulabhorn, Thái Lan

26-09-2013

Học bổng bao gồm: vé máy bay, học phí và các chi phí liên quan đến học tập, nơi ở, tiền trợ cấp hàng tháng, tài liệu sách, bảo hiểm y tế và các chi phí khác

Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo về học bổng Thạc sĩ niên học 2015 cho các chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật tại Viện Đào tạo sau Đại học Chulabhorn , Thái Lan như sau:

· Số lượng học bổng: 5 xuất học bổng Thạc sĩ

· Lĩnh vực nghiên cứu:

- Sinh học ứng dụng: Sức khỏe môi trường

- Độc học môi trường

- Hóa sinh học

Học bổng bao gồm: vé máy bay, học phí và các chi phí liên quan đến học tập, nơi  ở, tiền trợ cấp hàng tháng, tài liệu sách , bảo hiểm y tế và các chi phí khác.

Thông tin chi tiết về học bổng xin vui lòng truy cập vào đường link: http://www.cgi.ac.th/admission/cgi

 Hồ sơ đăng ký học bổng xin gửi về phòng Hợp tác quốc tế trước ngày 22/10/2014 tại P 218, tầng 2 nhà A1 – Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng , Hà Nội (SDT : 04-38524000)

Các tin khác: