Đào tạo đại học

Kế hoạch tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 Y học dự phòng năm 2014

26-09-2014

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông Cử nhân điều dưỡng; Cử nhân Y tế công cộng và văn bằng 2 Y học dự phòng năm 2014. Ban Giám hiệu thông báo tới các đơn vị lịch tuyển sinh cụ thể như sau:

Mời tải file: Kế hoạch tuyển sinh

Các tin khác: