Học bổng

Thông báo học bổng ADB

30-09-2014

Triển khai “chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” trong việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Phòng CTCT&HSSV thông báo tới sinh viên về học bổng ADB với thông tin cụ thể như sau:

Mời tải file: ADB, mau don

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: