Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai

15-08-2014

Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai là bệnh viện Chuyên khoa Nhi hạng II tuyến tỉnh cần tuyển dụng thêm các đối tượng sau:

Mời tải file xem chi tiết: Thông báo tuyển dụng

 

 

 

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: