Học bổng

Học bổng Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội

31-03-2014

Để khuyến khích sinh viên nâng cao ý chí học tập, tập thể cựu sinh viên trường Đại học Y Hà Nội khóa 1987 - 1993 đã thành lập "Học bổng Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội"

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ hàng năm 04 xuất học bổng cho 04 sinh viên bắt đầu từ khối Y2 có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích tốt trong học tập (giỏi) của năm học thứ nhất làm cơ sở để xét học bổng. Các học sinh này nếu các năm tiếp theo vẫn duy trì kết quả học tập và tu dưỡng tốt sẽ tiếp tục nhận được học bổng cho các năm tiếp theo và liên tục không quá 3 năm.

Mọi chi tiết xin tải file đính kèm: Hỗ trợ học bổng cho sinh viên

Ban liên lạc Cựu sinh viên khóa 1987 - 1993

Các tin khác: