Tin tức -Truyền thông

Thông báo cập nhật thông tin cá nhân lên phần mềm Quản lý nhân sự điện tử

18-03-2014

Sau thời gian chạy thử nghiệm, phần mềm Quản lý nhân sự điện tử đã hoạt động ổn định trên hệ thống mạng của Nhà trường.

Căn cứ vào kết luận tại các buổi họp lấy ý kiến góp ý về các chức năng trong phần mềm Quản lý nhân sự điện tử.

Sau thời gian chạy thử nghiệm, phần mềm Quản lý nhân sự điện tử đã hoạt động ổn định trên hệ thống mạng của Nhà trường. Để đảm bảo cho thông tin của mỗi cán bộ viên chức trong toàn Trường thường xuyên được cập nhật giúp cho cán bộ quản lý nhân sự có được những thông tin nhanh nhất và chính xác.

Ban Giám hiệu đề nghị tất cả cán bộ viên chức trong toàn Trường tự cập nhật thông tin của cá nhân mình lên phần mềm Quản lý nhân sự trên cổng thông tin nội bộ của Nhà trường thông qua mã số cán bộ của từng cán bộ.

Xin mời tải file: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin nội bộ

 

Các tin khác: