Tin tức -Truyền thông

Thông báo kê khai và công khai kê khai tài sản thu nhập năm 2014

24-03-2014

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 18/3/2014 của Ban Giám hiệu Nhà trường với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Y tế về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập....

 theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ  và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu cán bộ, viên chức diện người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập thuộc các đơn vị trong toàn Trường  thực hiện ngay các công việc sau:
1. Kê khai và nộp bản kê khai tài sản và thu nhập (yêu cầu kê khai đầy đủ và theo đúng mẫu biểu hướng dẫn của Thông tư số 08).
 - Đối tượng kê khai: Tất cả cán bộ, viên chức trong toàn Trường thuộc diện người có nghĩa vụ kê khai tài sản (thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2014)
- Các đơn vị cử cá nhân nhận lại Bản kê khai tài sản, thu nhập tại Phòng TCCB để sửa đổi hoặc bổ sung thông tin (nếu có) để thực hiện công khai.
- Sau khi công khai, đơn vị phải có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện với Ban Giám hiệu (qua Phòng TCCB) và chuyển toàn bộ Bản kê khai của của cá nhân thuộc đơn vị đến Phòng TCCB để lưu hồ sơ của Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định trước ngày 31/3/2014.
 
Click vào đây để xem nội dung chi tiết.
 

Các tin khác: