Tin tức -Truyền thông

Danh sách phân xe và khách sạn cho đại biểu tham dự Hội nghị Giáo vụ năm 2014 ngày 11-12/10/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng

09-10-2014

Danh sách phân xe và khách sạn cho đại biểu tham dự Hội nghị Giáo vụ năm 2014 ngày 11-12/10/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Khách sạn Hải Âu - Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng  
- ĐT: 84.31.3861330; Di động: 0979658882.
- Để thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị các đại biểu có mặt tại sân nhà A1 vào lúc 6h45 (7h00 xe xuất phát), lên đúng xe và về ở đúng khách sạn như đã thông báo.
 
Click xem thông tin chi tiết: Danh sách phân xe

Các tin khác: