Tin tức -Truyền thông

Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí y học điện tử KARGER

14-04-2014

Được sự hỗ trợ của Công ty iGroup về việc truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử Karger Online Journals (1998 – 2014). Thời gian từ ngày 14/04/2014 đến 13/05/2014.

 
 
Xin truy cập vào: http://www.karger.com
 
User-ID: Hanoi1
Password: Trial1

Các tin khác: