Tin tức -Truyền thông

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Y tế

09-05-2014

Ngày 25/4/2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Y tế lần thứ 13 đã tổ chức cuộc họp sơ duyệt để xem xét đề nghị của các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Y tế lần 13 xin thông báo kết quả các Nhà giáo thuộc Hội đồng cấp cơ sở đã đạt được trên 80% số phiếu của các thành viên Hội đồng.

Xem chi tiết click vào đây.

Các tin khác: