Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng Thạc sĩ , Tiến sĩ của Bộ Giáo dục , Văn hóa , Thể thao , Khoa học và Kỹ thuật , Nhật Bản

29-10-2014

Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo học bổng của Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Kỹ Thuật, Nhật Bản như sau

Loại hình đào tạo:    Thạc sĩ về Khoa học Y học

                              Tiến sĩ Khoa học Y sinh học

Đối tượng đào tạo :  Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đào tạo:      Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Thông tin chi tiết về học bổng và form đăng ký : 

1. MEXT Scholarship Program 2015

2. Application Form (University of Tsukuba)_2015

3. Application Form (Printed on both sides) (MEXT)_2015

4. Field of Study and Study Program (MEXT)_2015

5. Application Checklist_2015

Các bước cần thiết cho việc đăng ký học bổng như sau:

Bước 1: Tìm phòng thí nghiệm phù hợp với chuyên môn ( tìm danh sách các phòng thí nghiệm tại trường Tsukuba theo đường link sau đây )

http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/overseas_offices/hcmc_office/applications/application_09.html

Bước 2:  Liên hệ với  Giáo sư nghiên cứu trong phòng Lab mà mình lựa chọn để đăng ký học

Bước 3: Điền thông tin vào Đơn đăng ký học bổng theo đúng mẫu đã đính kèm

Bước 4: Chú ý hạn nộp hồ sơ, kỳ thi và tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký học bổng xin gửi qua đường bưu điện ( FEDEX) đến địa chỉ : Academic Service Office for the Medical Sciences, University of Tsukuba

(1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan)

Hạn nộp hồ sơ:  Ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kỳ thi : Sau khi trúng tuyển qua vòng sơ loại xét hồ sơ

Tuyển sinh :  Một vài đợt trong tháng 10

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: