Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng của quỹ Giáo dục Việt nam (VEF) , niên học 2015-2016

29-10-2014

Quỹ Giáo dục Việt nam VEF xin thông báo 3 chương trình học bổng cho niên học 2015-2016 như sau

1. Chương trình học bổng VEF 2016

VEF dự định sẽ cấp khoảng 34 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2016.

Hạn nộp hồ sơ

VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến

Tại https://application.vef.gov/2016/ 
Thời gian : từ 10h00 ngày 10/12/2014 – 10h ngày 10/4/2015 ( Theo giờ Việt Nam )

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin truy cập vào trang web của VEF : www.vef.com

2. Chương trình học giả VSP năm học 2016-2017

Cho năm học 2016-2017, VEF sẽ tài trợ khoảng ba (3) Học giả tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ

VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến

Tại https://application.vef.gov/2016/ 
Thời gian : từ 10h00  ngày 20/1/2015 – 10h ngày 10/4/2015 ( Theo giờ Việt Nam )

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin truy cập vào trang web của VEF : www.vef.com

3. Chương trình giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam

Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa các Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy các khóa học bằng tiếng Anh trực tiếp tại các trường đại học Việt Nam hoặc giảng dạy trực tuyến qua mạng từ Hoa Kỳ. VEF lựa chọn những nhà khoa học và giáo sư hàng đầu tại Hoa Kỳ để đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Ứng viên sẽ gửi một bản đề xuất cho VEF qua hồ sơ đăng ký trực tuyến tại trang web của VEF (https://application.vef.gov/usfs/).

Hạn nộp hồ sơ : Từ 15/10/2014 – 26/2/2015. 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: