Hợp tác quốc tế

Thông báo Chương trình Thạc sĩ Lâm sàng Nhãn khoa Khóa III

03-11-2014

Trong khuôn khổ hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học tổng hợp Sydney, Australia với nội dung triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ lâm sàng Nhãn khoa (Master in Clinical Ophthalmology), Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo nhận hồ sơ xin học Chương trình Thạc sĩ Lâm sàng Nhãn Khoa khóa III.

Thời gian học: 02 năm (2/3/2015 đến 8/2017)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh. 6.5 IELTS, 577 TOEFL ITP

Yêu cầu: Là Bác sĩ đa khoa có Bằng định hướng Nhãn Khoa. Có trình độ Tiếng anh đầu vào: 6.5 IELTS, 577 TOEFL ITP

Hình thức đào tạo: Học từ xa với các môn học lý thuyết; thực hành lâm sàng theo Chương trình đào tạo Thạc sỹ trong nước tại Bệnh viện Mắt trung ương do các giảng viên Bộ Môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Môn Mắt Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM đảm nhiệm; Có các khóa tập huấn tại Hà Nội hay Sydney; Thi và trả bài sau mỗi môn học phần; Viết tiểu luận tốt nghiệp hay các bài báo (Đăng ở tạp chí quốc tế) cuối khóa do Giảng viên Australia phối hợp với giảng viên Việt Nam hướng dẫn.

Chương trình học: Gồm 4 học phần (Glaucoma, Bệnh học bán phần trước, Bệnh học dịch kính – võng mạc, Nhãn nhi-Lác và Thần kinh nhãn khoa)

Số lượng tuyển sinh: 02 bác sỹ đa khoa đã được tuyển chọn giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường đại học tổng hợp Sydney, Australia

Cấp bằng: Học viên đạt yêu cầu của Khóa học Thạc sỹ sẽ được nhận Bằng Thạc sỹ do Trường Đại học Tổng hợp Sydney, Australia cấp được Bộ Giáo dục đào tạo Australia công nhận.

Học phí:

02 học viên Khóa III sẽ được Trường Đại học Sydney giảm học phí 50% .

Kinh phí dự kiến toàn bộ Khóa học sau khi giảm 50% sẽ  dự kiến 18,770 AUD nộp cho Trường Đại học tổng hợp Sydney sau khi được chấp nhận hồ sơ.

Xin vui lòng đăng kí hồ sơ với Bộ Môn Mắt và Phòng HTQT, Trường Đại học Y Hà Nội trước tháng 28/01/2015.

(Form đăng kí Chương trình học Thạc sĩ Lâm sàng Nhãn khoa được gửi kèm theo)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua email:

1. PGS. Phạm Trọng Văn, Phó Trưởng Bộ Môn Mắt: phtrongvan@hotmail.com;

2. ThS. Nguyễn Thanh Hằng, Phó Trưởng Phòng HTQT: nthang@hmu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: