Lễ kỷ niệm 112 năm thành lập

Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên chào mừng ngày thành lập trường 15/11/2014

10-11-2014

Hướng tới Lễ kỷ niệm 112 năm thành lập Trường đại học Y Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xin thông báo những kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên chào mừng ngày thành lập trường 15/11/2014

Từ ngày 02 đến ngày 15/11/2014.

1. Tổ chức cắm trại

2. Tổ chức diễn văn nghệ

3. Hội thao (kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ vua…)

4. Tổ chức thi ảnh “Y Hà Nội và tôi”

5. Tổ chức chương trình “Smile U”

6. Tổ chức mitting và giao lưu văn nghệ vào tối ngày 14 và sáng ngày 15/11/2014.

Văn phòng ĐTN

Các tin khác: