Hợp tác quốc tế

Thông tin về việc nộp hồ sơ xin học bổng học tập và thực tập quốc tế niên học 2015-2016 của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles

11-11-2014

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam thông báo trong khuôn khổ Chương trình tổ chức các khóa đào tạo và thực tập quốc tế niên học 2015-2016, Viện Hàn Lâm Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học (ARES, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles, Bỉ)

Dự kiến cấp 150 học bổng thạc sĩ và 70 học bổng thực tập cho các công dân thuộc 41 nước đang phát triển, sau khi đã tốt nghiệp đại học và có 2 năm kinh nghiệm đi làm tại một nước đang phát triển. Các khóa đào tạo và thực tập quốc tế là những chương trình đào tạo sau đại học (các khóa đào tạo thạc sĩ bổ sung) và thực tập nâng cao nằm trong chương trình giảng dạy sau đại học của các Trường Đại học Pháp ngữ của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles).  Những khóa học này, với mục đích đưa ra các mô-đun học phù hợp với các vấn đề liên quan tới phát triển, dành cho tất cả những ai đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn.

Các chương trình Thạc sĩ bổ sung :

- Nuôi trồng Thủy sản

- Quản lý giao thông

- Y tế công cộng – định hướng y tế và phát triển

- Khoa học và quản lý môi trường tại các nước đang phát triển

- Quản lý các nguồn tài nguyên động vật và thực vật tại miền nhiệt đới

- Quản lý rủi ro thiên nhiên

- Khoa học và công nghệ thực phẩm

- Y học liên ngành

- Tài chính vi mô

- Bảo vệ trồng trọt tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

- Kinh tế quốc tế và kinh tế phát triển

- Phát triển, môi trường và xã hội

- Phương pháp học Y tế công cộng

Các chương trình thực tập nâng cao :

-          Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các thư viện đại học

-          Hệ thống thông tin địa lí

-          Quản lý hệ thống dịch vụ y tế - kinh tế và lập kế hoạch hệ thống y tế (Ban A) – nghiên cứu hệ thống y tế (Ban B)

-          Phương pháp hỗ trợ cải tiến nông nghiệp gia đình

-          Môi trường và quản lí bền vững các nguồn tài nguyên khoáng sản

Các hồ sơ xin học bổng phải nộp qua bưu điện hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh tới Viện Hàn Lâm Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học (ARES) :

-          Trước ngày 12 tháng 1 năm 2015 đối với các khóa thực tập : Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các thư viện đại học, Phương pháp hỗ trợ cải tiến nông nghiệp gia đình, Môi trường và quản lí bền vững các nguồn tài nguyên khoáng sản

-          Trước ngày 11 tháng 2 năm 2015 đối với tất cả các khóa đào tạo khác.

Để biết thêm thông tin, xin mời tham khảo trên trang web : appel à candidatures CSI 2015-2016 (http://www.cud.be/content/view/333/202).

Các cán bộ quan tâm có thể tra cứu danh sách các Trường Đại học Pháp ngữ của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie – Bruxelles) tại địa chỉ sau: http://www.studyinbelgium.be.

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: