Kết Quả Thi Học Phần Tốt Nghiệp Năm 2021

21-11-2018

Kết Quả Thi Học Phần Tốt Nghiệp Năm 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

KẾT QUẢ THI CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021

 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 * Thời gian nhận đơn phúc tra: trước 10h00 giờ 00, ngày 21/06/2021 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

1 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT : CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021 BS ĐK TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
BS RHM TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
BS YHCT TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
BS YHDP TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
BS LT VB2 TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

7 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
XÉT NGHIỆM Y HỌC TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

8 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
KHÚC XẠ NHÃN KHOA TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

9 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
Y TẾ CÔNG CỘNG TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết

10 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT :
CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG 2021
DINH DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6
6/2021

Xem chi tiết


   

KẾT QUẢ THI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


                                                                        

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

1 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 BS ĐK TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 BS RHM TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 BS YHCT TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 BS YHDP TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH 2021 BS LT VB2 TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

7 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 - ĐỢT 2 CTTT TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

8 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 XÉT NGHIỆM Y HỌC TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

9 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 KHÚC XẠ NHÃN KHOA TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

10 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 Y TẾ CÔNG CỘNG TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết

11 KẾT QUẢ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 2021 DINH DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6
5-6/2021

Xem chi tiết


   

 

Các tin khác: