Hợp tác quốc tế

Thông báo học bổng LOTUS+

18-11-2014

Học bổng LOTUS+ dành cho sinh viên các nước Châu Á trong đó có Việt Nam được học tập hoặc làm nghiên cứu tại 1 trong những trường Đại học đối tác ở Châu Âu.

Vui lòng click vào đây hoặc truy cập website www.lotusplus.eu để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng. 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: