Học bổng

Thông báo về việc cấp học bổng Global Care năm học 2014 – 2015

12-11-2014

Nhà trường thông báo tới sinh viên về học bổng ngoài ngân sách Global Care năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên hệ bác sĩ khóa 2012 - 2018

Nội dung cụ thể trong file đính kèm

 

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: