Hợp tác quốc tế

Chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships”

15-12-2014

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh

 
Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học”.
 

Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học của Vương quốc Anh.

Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng truy cập website :

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_moi_nop_ho_so_chuong_trinh_Ho_tro_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_cua_nha_khoa_hoc-Leadership_in_Innovation_Fellowships/

Hạn cuối nộp hồ sơ : 17h00 ngày 31/12/2014 

 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: