Biểu mẫu - văn bản

Các mẫu văn bản giấy tờ cho sinh viên

31-10-2019

Để thuẩn lợi cho việc xin cấp giấy tờ cho sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và HSSV cung cấp các mẫu văn bản giấy tờ như sau:

TT TÊN MẪU VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1 Đơn xin rút hồ sơ 1

M.01

Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 
2 Đơn xin rút hồ sơ 2

M.02

Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp
3 Đơn xin nhận hộ hồ sơ 1

M.03

Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 
4 Đơn xin nhận hộ hồ sơ 2

M.04

Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp
5 Đơn xin mượn hồ sơ

M.05

 
6 Đơn xin nghỉ học có thời hạn

M.06

 
7 Đơn xin thôi học

M.07

 
8 Đơn xin học tiếp

M.08

 
9 Đơn xin cấp giấy giới thiệu

M.09

 
10 Mẫu Giấy giới thiệu

M.10

 
11 Đơn xin cấp giấy chứng nhận

M.11

 
12 Mẫu Giấy chứng nhận

M.12

 
13 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

M.13

 
14 Đơn xin nộp học phí muộn

M.14

 

 
15 Đơn xin đi nước ngoài 1

M.15

Đơn gửi đến Hiệu trưởng
16 Đơn xin đi nước ngoài 2

M.16

Đơn gửi đến Phòng CTSV
17 Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng

M.17

 
18 Mẫu đơn xin xét học bổng NNS M.18  
19 Đơn xin cấp giấy chứng nhận ĐRL M.19  
20 Giấy cam đoan dự thi (mất thẻ, quên thẻ,..) M. 20  
21 Đơn xin miễn, giảm học phí M. 21  
22 Đơn xin chuyển lớp M. 22  
23 Đơn xin mượn giảng đường M. 23  
24 Mẫu giấy giới thiệu đi bệnh viện M. 24  
25 Giấy phát hành lại thẻ sinh viên liên kết Vietcombank M.25  
26 Đơn xin dừng học vì lý do sức khỏe M. 27  
27 Đơn xin vào học tiếp vì lý do sức khỏe M. 28  
28 Công văn gửi phòng CTCT&HSSV về việc sinh viên vi phạm quy chế học tập M. 29 Mẫu công văn gửi đến phòng CTCT&HSSV
29 Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế M. 30  

 

Phòng CTSV

Các tin khác: