Học viên - Sinh viên

Thông báo Về việc phát học bổng Homtamin năm học 2014 – 2015

30-01-2015

Quỹ Học bổng Homtamin đã chuyển học bổng về Trường cho các sinh viên được xét chọn theo QĐ số 3223/QĐ_ĐHYHN ngày 16/09/2014.Đề nghị những có tên trong danh sách đến Phòng CTCT&HSSV để nhận Học bổng. (Yêu cầu mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư).

  Xem thông báo tại file đính kèm

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên

Các tin khác: