Học viên - Sinh viên

Thông báo Về việc phát HB Cathay Life Insurace của khối Y1 đến Y5 năm học 2014 – 2015

04-02-2015

Trường đại học Y Hà Nội thông báo Quỹ Học bổng Cathay Life Insurace đã chuyển học bổng về Trường cho các sinh viên được xét chọn theo QĐ số 4184/QĐ_ĐHYHN ngày 06/11/2014 và QĐ số 166/QĐ_ĐHYHN ngày 03/02/2015

Đề nghị những có tên trong danh sách đến Phòng CTCT&HSSV để nhận Học bổng. (Yêu cầu mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư).

Nội dung cụ thể tải tại file đính kèm

Phòng Công tác Chính trị & Học sinh, sinh viên

Các tin khác: