Hợp tác quốc tế

Học bổng Thạc sỹ và Tiến Sỹ của chính phủ Australia cho niên học 2016

05-01-2015

Học bổng của chính phủ Australia dành cho các sinh viên học Thạc sỹ và Tiến sỹ , đăng ký cho niên học 2016.

·        Ngành học ưu tiên : Y tế công cộng, …

·        Thời gian nhận hồ sơ : 1/2/2015- 31/3/2015

·        Đối tượng nhận học bổng : Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy

·        Học bổng này trợ cấp phí sinh hoạt , vé máy bay , bảo hiểm Y tế và các chi phí khác cho người nhận học bổng

·        Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại : www.australiaawardsvietnam.org

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: