Tin tức -Truyền thông

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHYHN (Việt Nam) và Trung tâm viện trường Strasbourg (Pháp)

05-02-2015

Nhằm thực hiện đề nghị của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đối với chính phủ Pháp về việc hỗ trợ hiện đại hóa Đại học Y Hà Nội và xây dựng Trung tâm Viện-Trường Đại học Y Hà Nội theo mô hình Trung tâm Viện-Trường Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã viện trợ không hoàn lại 1 triệu Euro cho dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý và điều hành của Trung tâm Viện-Trường Đại học Y Hà Nội” trong khuôn khổ Thỏa ước tài trợ được ký ngày 5 tháng 5 năm 2011.

Các hoạt động đã và đang được thực hiện trong khuôn khổ của Thỏa ước tài trợ liên quan đến :

-      Hình thành Trung tâm Viện-Trường Đại học Y Hà Nội về thể chế và tổ chức ;

-      Tăng cường, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh;

-      Cải thiện điều kiện đào tạo, thực hành y khoa;

-      Nâng cao năng lực và số lượng các công trình nghiên cứu.

Để đạt được các kết quả này, nhiều hoạt động khác nhau đã được thực hiện : hỗ trợ kỹ thuật dài hạn, huy động chuyên gia ngắn hạn, thực hiện các nghiên cứu cần thiết và các hoạt động đào tạo, các hoạt động điều hành và theo dõi dự án cũng như hợp tác với một Trung tâm Viện- Trường Pháp nhằm hỗ trợ cho việc triển khai Trung tâm Viện-Trường Đại học Y Hà Nội trong nhiều năm.

Sau khi thực hiện quy trình tuyển chọn được công bố rộng rãi đến các trung tâm Viện- Trường Pháp do Hiệp hội các bệnh viện Pháp thực hiện, năm 2014, Trường Đại học Y Hà Nội đã lựa chọn Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg làm đối tác hợp tác.

Nhân dịp chuyến công tác tại Hà Nội từ 1/2/2015 đến 5/2/2015 của Phái đoàn Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg do ông Christophe GAUTIER, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg đã có những trao đổi, thảo luận và thống nhất kế hoạch hợp tác chi tiết và lịch trình triển khai các hoạt động.

PGS. TS Nguyễn Đức Hinh , Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và ông Christophe GAUTIER, Tổng Giám đốc phái đoàn Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức. 

Ngày 5/2/2015, Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức  với các nội dung: hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo chuyên môn, đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu lâm sàng, đào tạo thư ký Y khoa,v.v. thông qua các hoạt động đào tạo và thực tập tại Việt Nam và tại Pháp.

Buổi họp thảo luận và thống nhất kế hoạch hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và phái đoàn Trung tâm Viện-Trường Đại học Strasbourg

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác: