Tin tức -Truyền thông

Thảo luận trực tuyến Chuyên đề "Cập nhật kháng thuốc HIV: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN NGỪA VÀ XỬ TRÍ TỐT NHẤT KHÁNG THUỐC HIV"

29-05-2015

Trân trọng kính mời các Anh/Chị và các bạn đồng nghiệp tại các PKNT và TTYT, các tổ chức và cá nhân quan tâm tham dự buổi Thảo luận trực tuyến trong chương trình đào tạo liên tục và thảo luận lâm sàng theo hình thức Webina

Các tin khác: