Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2015

08-06-2015

Thực hiện đề án phát triển Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh thuận trở thành bệnh viên hạng I năm 2020, quy mô 1000 giường, trong đó có 02 Trung tâm tim mạch và u bướu-y học hạt nhân tiêu chuẩn Quốc tế. Bệnh viên đang chuẩn bị nhân sự Bác sỹ để củng cố, nâng cao chất lượng chuyên môn các khoa hiện tại, đồng thời đào tạo chuyên sâu nhiều lĩnh vực để đảm bảo điều kiện phát triển bệnh viên Hạng I, Bệnh viên thông báo chế độ thu hút và đãi ngộ với nhưng nội dung sau:

Nội dung tải tại đây

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: