Tin tức -Truyền thông

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội

25-06-2015

Được sự hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 31 (khóa 2012 - 2017)

Theo Điều lệ sửa đổi của Công đoàn Việt Nam 2014 cho phép kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở từ 2,5 năm thành 5 năm; được sự hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 31 (khóa 2012 - 2017) tại Giảng đường 12-A3 của Trường Đại học Y Hà Nội để đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2012 - 2015, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2017 và kiện toàn lại các chức danh Ban Chấp hành Công đoàn.

Về dự với Hội nghị của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 23/06/2015 tại trường có đ/c Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; các đc đại diện các Ban của Công đoàn Y tế Việt Nam - Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các đ/c chí là Trưởng các Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và 150 cán bộ Công đoàn từ Tổ phó trở lên.

Sự có mặt của các đc trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội cùng các đồng chí cựu Công đoàn Trường qua các thời kỳ đã thể hiên sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Nhà trường với tổ chức Công đoàn;

Tại Hội nghị, PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ (2012 - 2015) một cách sinh động với nhiều hình ảnh, nêu bật các nội dung hoạt động chính trong của công đoàn. TS. Hồ Thị Kim Thanh trình bày cô đọng phần phương hướng của nửa nhiệm kỳ tiếp theo, qua các chỉ tiêu cần đạt được thể hiện sự quyết tâm của tập thể cán bộ viên chức đoàn viên công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội luôn phấn đầu không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Trường.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp với hoạt động Công đoàn Trường trong giai đoạn 2012 - 2015, đây chính là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Công đoàn Y tế Việt Nam với công đoàn cơ sở. Đc Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng đã lên trao bằng khen cho 25 cá nhân đạt thành tích.

Tại Hội nghị, đ/c Trần Thị Bích Hằng đã đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Trường trong những năm qua; đồng thời Công đoàn Trường đã nhận được những lời góp ý chia sẻ chân thành của đ/c Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, mong muốn Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội luôn là đơn vị suất sắc trong các phong trào Công đoàn, luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Công đoàn.

Trong Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu Trưởng đã đánh giá sự đóng góp rất cao của Công đoàn đối với việc hoàn thành sứ mệnh của Nhà trường, đồng thời PGS. Hinh đã nêu rõ 5 kế hoạch quan trọng của Nhà trường trong những năm tiếp theo, rất cần sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn để phấn đấu đạt được; đó là việc xây dựng trường ba cấp; xây dựng trường theo định hướng là đại học nghiên cứu; thay đổi lại mô hình đào tạo bác sĩ; xây dựng đề án tự chủ và phát triển bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trước khi kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương đã báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn họp trù bị vào ngày 22/6/2015. TS. Hồ Thị Kim Thanh - Phó bộ môn Lão khoa giữ chức Chủ tịch Công đoàn, TS. Vũ Việt Hằng - Giảng viên khoa Y học cổ truyền giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Trường, giữ nguyên 17 đc ủy viên trong Ban Chấp hành Công đoàn khóa 31 đến hết nhiệm kỳ vào năm 2017.

  Một vài hình ảnh của Hội nghị.

 

 

 

 

 

Lê Thị Phương Anh - Chuyên trách Công đoàn Trường ĐHYHN

Các tin khác: