Tin tức -Truyền thông

Khảo sát ý kiến về việc triển khai quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ

10-07-2015

Để thực hiện chuyển đổi sang tổ chức và đào tạo tín chỉ theo quy chế 43 “Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Trường Đại học Y Hà Nội tiến hành khảo sát lấy ý kiến của quý thầy, cô và các bạn sinh viên về Tình hình triển khai quy chế 25 & Định hướng xây dựng quy chế học tập theo học chế tín chỉ. Kính mong quý thầy, cô và các học viên, sinh viên dành thời gian trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát để nhà trường có cơ sở và căn cứ xây dựng những quy định cụ thể cho việc chuyển đổi. 

Phiếu khảo sát ý kiến: http://goo.gl/forms/rpNOGWe5gj

Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT

Các tin khác: