Tuyển dụng

Trường cao đẳng y tế tỉnh Thái Bình tuyển chọn Giảng viên, viên chức Lao động

16-07-2015

Căn cứ nhu cầu giảng viên, viên chức lao động 2015, trường cao đẳng y tế Thái Bình thông báo tuyển giảng viên, viên chức lao động cụ thể như sau:

nội dung tải tại đây, tại đây

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: