Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng tuyển dụng Bác sĩ

16-07-2015

Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng năm 2015 nội dung cụ thể như sau:

Nội dụng tải tại fle đính kèm: file 1, file 2

Phòng Công tác Chính trị và HSSV

Các tin khác: